Regulamin i polityka prywatności

                                                                                               

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ edu-platformy.com i POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Witryny.
Właścicielem witryny edu-platformy.com jest LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449

W poniższym regulaminie obowiązują następujące oznaczenia:
LEKTOR- LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449
Witryna- serwis internetowy edu-platformy.com 
Użytkownik- klient, osoba korzystająca z Witryny
Administrator danych osobowych- LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności LEKTORA informuje użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane.
Wszyscy Użytkownicy Witryny akceptują jej politykę prywatności.
Podczas wizyty Użytkownika na stronie LEKTORA zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, jego adresie, przeglądarce.
Powyższe informacje mogą służyć do opracowywania danych statystycznych odnośnie korzystania z Witryny.
Dane pobierane od Użytkownika podczas realizacji usług LEKTORA mogą używane być także do prezentowania nowych ofert LEKTORA.
 
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych podane przez Użytkownika dane osobowe są bezpieczne, przechowywane w bazie danych LEKTORA i nie są udostępniane osobom trzecim poza koniecznością związaną z prawidłową realizacją usługi.
 
DANE OSOBOWE
W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez klienta danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.
Administratorem danych osobowych jest LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971804449
Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem określonym w poniższym w Regulaminie 

 • Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna.
 • Telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
 • E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o ofercie lub w sprawach organizacyjnych związanych z realizacją usługi.
 • Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.

Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie korzystającej z usługi LEKTORA przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z LEKTOREM pod adresem e-mail: e-lektor.com . Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować usługę, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu.
 
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. LEKTOR powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.

 •  w celu przechowywania danych na serwerze,
 •  w celu korzystania z systemu mailingowego,
 •  w celu korzystania z systemu do fakturowania,
 • w celu korzystania z systemu sprzedażowego,
 • zewnętrznemu biuru rachunkowemu

Kontakt z Użytkownikiem Witryny następuje za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.
LEKTOR zastrzega sobie prawo do kontaktowania się przez e-mail lub telefon z osobami, których dane kontaktowe zostały uzyskane przez funkcjonowanie Witryny edu-platformy.com.
LEKTOR powziął wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, w szczególności z uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu.
 
ZMIANY I DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY
Administrator ma prawo wprowadzania zmian w regulaminach i polityce prywatności bez informowania użytkowników Witryny. O zmianach będziemy informować jedynie wówczas, jeśli nowa polityka prywatności jest mniej korzystna dla Użytkownika.
Witryna lektor.com.pl  jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje.
LEKTOR nie gwarantuje dostępności do Witryny, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.  LEKTOR nie odpowiada za brak możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym kursów i wyjazdów.
LEKTOR nie gwarantuje mimo wszelkich możliwych starań, że oferta przedstawiona w Witrynie nie zawiera błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
LEKTOR nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny.
Informacje przedstawione w ramach Witryny są wyłącznie informacyjne i nie mogą być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie kopiowanie elementów Witryny jest zabronione bez wiedzy LEKTORA i jego pisemnej zgody. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych.
 
PLIKI COOKIES
Witryna edu-platformy.com dokłada wszelkich starań, aby ułatwić każdemu Użytkownikowi przeglądanie stron i dokonywanie rezerwacji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę  informujemy, że poruszając się po Witrynie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Witrynę plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania z Witryny bez wykorzystywania plików „cookies”, ale może to spowodować, że niektóre funkcje lub usługi Witryny nie będą działać poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (dosłownie: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na Witrynę . Pliki te są bardzo ważne, gdyż pozwalają Witrynie rozpoznać preferencje użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę. Pozwalają także na tworzenie statystyk, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
Korzystając z plików cookies nie przechowujemy danych osobowych, czy innych poufnych informacji.

POLITYKA GOOGLE WIĘCEJ INFORMACJI.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z urządzenia.
Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z Witryny.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LEKTORA  na edu-platformy.com rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez LEKTORA, w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od LEKTORA w szczególności  stanów klęski żywiołowej i epidemiologicznych itp.
Użytkownik Witryny oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i że je akceptuje bez zastrzeżeń.
LEKTOR nie gwarantuje, że wynik przeglądania Witryny sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości czy przydatności uzyskanych informacji.